STABU geschikt voor BIM

In de bouwsector bestaan er nog steeds de problemen van faalkosten en een gebrek aan samenwerking. Het BIM (Bouw Informatie Model) is in opkomst binnen de bouwsector om deze problemen te verminderen. Dit is een 3D model waarin alle kenmerken van een te bouwen gebouw verenigd zijn. Iedereen die aan het gebouw werkt kan op deze manier samenwerken en kennis delen. De bestektekst kan nog niet goed aan dit model worden gekoppeld. Er zijn verschillende soorten systematieken zoals STABU2, NL-SfB, CB-NL, EcoQuaestor en STABU Bouwbreed voor bestekteksten die nog niet altijd op elkaar aansluiten. Hierdoor ontstaat er vaak miscommunicatie.

Plugin voor STABU Bouwbreed

Stichting STABU wil de STABU Bouwbreed systematiek beter laten aansluiten op het BIM model. Daar is al de eerste stap voor gezet omdat door middel van een plugin informatie uit het bestek gekoppeld kan worden aan het BIM model. Maar er moet nog verder gewerkt worden aan protocollen en een duidelijke standaard. Wat ook erg belangrijk is, is het juridische aspect van het verhaal zodat er geen misverstanden kunnen bestaan over wie waarvoor verantwoordelijk is.

BIM workshop

Samen met het BAZ Bouwkundig Adviesbureau uit Zwolle houdt STABU zich bezig met het organiseren van workshops voor licentiehouders die vragen hebben over het toepassen van de BIM methode. STABU is druk bezig om samen met de markt tot verbeteringen te komen wat betreft STABU Bouwbreed en tot softwareaanpassingen die verdere aansluiting met BIM mogelijk maken. U kunt meer informatie op het Architectenpunt nalezen.